C/ Joan Martí, 10-12     08830 Sant Boi (Barcelona)       M +34 628 712 310      +34 93 371 69 97      info@interpretersruthcarreras.com
Home Español English Françoise Català
Ruth i el seu equip Interpretació Traducció Classes Correcció Assessorament Notícies Pressupost Contacte

Interpretació

Interpretació i traducció simultànea a Barcelona

La INTERPRETACIÓ és la traducció oral, entre 2 o més parts que no es poden comunicar. L’intèrpret farà possible la comprensió: és el comunicador, és el mediador, és l’enllaç, és el nexe d’unió. Actua i treballa de manera neutral i imparcial.

Aquestes són les diferents modalitats que oferim: Interpretació simultània; Interpretació consecutiva; Interpretació d’enllaç; Interpretació de chuchotage; Interpretació de Focus groups; Interpretació telefònica; Interpretació jurada.

Organitzem el servei d’interpretació a mida de les seves necessitats i també creem paquets que poden incloure la contractació dels intèrprets, el lloguer de les cabines d’interpretació simultània i del material tècnic, la gestió de reserves de sales de conferències, etc.

Podem formar i coordinar els equips d’intèrprets necessaris per a la interpretació; així mateix, si s’escau, es podran buscar altres intèrprets per a altres combinacions lingüístiques.

Amb independència de la modalitat d’interpretació i segons la ubicació del servei, la nostra gran disponibilitat i flexibilitat ens permeten realitzar la feina d’interpretació en l’àmbit local, nacional o a l’estranger.

Tota interpretació comporta que tingui unes combinacions lingüístiques, amb idiomes actius i passius. Un idioma actiu és el que s’utilitza per interpretar (traduir) d’una llengua cap a una altra. Si traduïm, per exemple, del català cap a l’anglès, l’idioma actiu és l’anglès, i el passiu, el català.

Per a la seva tranquil·litat, i la nostra, ens comprometem a preservar la confidencialitat absoluta de tot allò que es digui, i es tradueixi; i a aquest efecte, que ambdues parts firmem un contracte de confidencialitat.

Demani un pressupost sense compromís a l’apartat de Pressupost. Demanar pressupost

Interpretació simultània

Per a congressos, conferències, seminaris o altres.

En aquest cas i quant a ritme, la interpretació es fa simultàniament, i l’intèrpret tradueix, des d’una cabina especialment apta per a aquesta activitat, alhora que l’orador.

Interpretació consecutiva

Per a actes públics, davant una assemblea o quan l’orador realitza una presentació.

En aquest cas i quant a ritme, la interpretació es fa consecutivament, és a dir, després, i només després que s’hagi expressat el ponent, traduirà l’intèrpret. Les intervencions de l’orador solen ser llargues o complexes; per aquesta raó, l’intèrpret pot prendre notes, que després haurà de traduir i presentar davant el públic present a l’acte.

Interpretació d’enllaç o acompanyament

Per a reunions de negocis o comercials, fires, seminaris, visites a fàbriques o d’altra mena.

En aquest cas i quant a ritme, la interpretació es fa consecutivament (es tradueix després que hagi parlat la persona) encara que l’entorn de la reunió i les circumstàncies són, generalment, més tranquil·les, si d’aquesta manera es poden descriure, que les de la interpretació consecutiva, tècnicament parlant.

Interpretació de chuchotage

Per a reunions corporatives, per exemple, presentacions o seminaris.
En aquest cas i quant a ritme, la interpretació es fa simultàniament, i l’intèrpret tradueix alhora que l’orador, però no des d’una cabina d’interpretació simultània sinó que està assegut al costat de la persona que requereix la traducció i a qui va xiuxiuejant a cau d’orella tot el que es va dient.
Chuchoter
, en francès, xiuxiuejar.
Pel soroll ambient que pot haver-hi a la sala, qui estigui escoltant l’intèrpret (habitualment, és 1 única persona) haurà de concentrar-se al màxim en la traducció ja que les condicions acústiques i la qualitat del so mai no podran igualar les que podrien provenir d’una cabina d’interpretació simultània. És un aspecte que vostè haurà de tenir en compte a l’hora de contractar un servei d’interpretació.

Interpretació de Focus groups o estudis de mercat

Per a reunions on assisteix un grup reduït de persones per opinar lliurement sobre un producte o servei determinat abans que l’empresa propietària de la marca comercial del producte o servei esmentat el llenci al mercat nacional o internacional.

En aquest cas i quant a ritme, la interpretació es fa simultàniament, i l’intèrpret tradueix alhora que el moderador i les persones que formen el grup reunit, però no des d’una cabina d’interpretació simultània sinó situant-se físicament a la mateixa sala que l’empresa.

Interpretació telefònica o per vídeo conferència

Per a les conferències telefòniques amb 2, 3 o més persones presents.

En aquest cas i quant a ritme, la interpretació es fa consecutivament.

L’intèrpret va traduint, una rere l’altra, les diferents contribucions a la conversa telefònica. Era habitual que estiguessin asseguts en una mateixa sala de reunions, amb el terminal telefònic o de vídeo conferència situat en el centre de la taula, l’intèrpret al costat de les parts que anaven a intervenir. Dit això, avui dia la interpretació telefònica pot no requerir desplaçament físic ni de l’intèrpret ni dels participants a la reunió, i es tracta, senzillament, de establir la connexió telefònica entre tots aquells implicats en la trucada telefònica.

Interpretació jurada

Per a actes oficials, vistes judicials, judicis, actuacions davant dels tribunals.

En aquest cas i quant a ritme, la interpretació es fa consecutivament, és a dir, després, i només després que s’hagi expressat l’orador traduirà l’intèrpret jurat. Pel que fa a l’orador, es pot tractar de l’alcalde, de l’advocat, del fiscal, del jutge o de l’acusat; les intervencions tenen caràcter oficial, necessiten una traducció també oficial i jurada, s’exposen en un llenguatge jurídic, i, alhora, amb un contingut complex, i per tant, l’intèrpret pot o no prendre notes abans de traduir.

Ruth i el seu equip Interpretació Traducció Classes Correcció Assessorament Notícies Pressupost Contacte

Español             English             Français             Català

Linkedin Facebook Soundcloud Youtube
C/ Joan Martí, 10-12     08830 Sant Boi (Barcelona)       M +34 628 712 310      +34 93 371 69 97     
info@interpretersruthcarreras.com
Copyright © 2012 Interpreters Ruth Carreras. All Rights Reserved.