C/ Joan Martí, 10-12     08830 Sant Boi (Barcelona)       M +34 628 712 310      +34 93 371 69 97      info@interpretersruthcarreras.com
Home Español English Françoise Català
Ruth i el seu equip Interpretació Traducció Classes Correcció Assessorament Notícies Pressupost Contacte

Correcció

Corrección de textos en Barcelona

Oferim el servei de correcció de textos; i de correcció de proves, abans que els textos vagin a impremta. En anglès, francès, català i espanyol, i si es tracta d’altres idiomes, buscarem els professionals per a l’idioma que vostè requereixi. En qualsevol cas, els correctors sempre treballen cap a la seva llengua materna.

Els textos per corregir poden ser originals o traduccions que necessiten una revisió o correcció.

Per a la seva tranquil·litat, i la nostra, ens comprometem a preservar la confidencialitat absoluta de tot allò que se’ns enviï, i que es corregeixi; i a aquest efecte, que ambdues parts signem un contracte de confidencialitat.

Si desitja sol·licitar-nos un pressupost sense compromís, ens pot enviar el seu document perquè d’aquesta manera puguem veure de què es tracta.


Ruth i el seu equip Interpretació Traducció Classes Correcció Assessorament Notícies Pressupost Contacte

Español             English             Français             Català

Linkedin Facebook Soundcloud Youtube
C/ Joan Martí, 10-12     08830 Sant Boi (Barcelona)       M +34 628 712 310      +34 93 371 69 97     
info@interpretersruthcarreras.com
Copyright © 2012 Interpreters Ruth Carreras. All Rights Reserved.